Oudervereniging

Van harte welkom bij de Oudervereniging

Alle ouders van kinderen op de Petrus en Paulusschool zijn van harte welkom bij de oudervereniging. Die organiseert hulp en financiën voor schoolactiviteiten, uitstapjes, luizencontrole, feest- en sportdagen en schoolreisjes. Zo zorgen we dat het voor onze kinderen, ouders én leerkrachten zo leuk mogelijk is op school. De vereniging heeft een dagelijks bestuur, dat vergaderingen voorbereidt en centraal contact met school onderhoudt. Zes keer per jaar is er een regulier overleg met de klassenouders en aan het begin van het jaar wordt in een Algemene Ledenvergadering (financiële) verantwoording afgelegd. De bijdrage voor de oudervereniging is € 25,- per kind per jaar. De oudervereniging heeft ook een contact- en signaalfunctie rondom onderwerpen die leven op school. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken en te doen! Zie hier Huishoudelijk reglement Oudervereniging kbs P&P

Actief zijn in de klas

Voor ouders is het leuk actief te zijn bij de school van hun kinderen. En kinderen vinden het vaak heel speciaal als hun eigen ouders helpen bij activiteiten of in de klas. In elke klas coördineren twee klassenouders. alle activiteiten in overleg met de leerkracht. Iedereen kan zich aanmelden als klassenouder via de oudervereniging. Actief zijn kan trouwens ook uitstekend zonder dat je klassenouder bent. Je leert de andere kinderen in de klas van jouw kind kennen, het is leuk om met een leerkracht op te trekken bij activiteiten en je komt in contact met andere betrokken ouders. Het team is blij met onze steun en kan samen met ouders meer extra’s organiseren in de klas.

Mooie tijd op een leuke school

Wanneer ouders en leerkrachten nauw samenwerken kunnen leuke ideeën worden uitgevoerd en is er daarnaast alle aandacht voor de inhoud en de ontwikkeling van de kinderen. Ouders sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen op school. En, daar gaat het ons allemaal om: onze kinderen hebben een mooie tijd op een leuke school waarin ze ongelofelijk veel leren!

Doe je mee?

De oudervereniging zet zich in voor alle ouders en is blij met jouw hulp. Of je nu kinderen een keer wil brengen naar een uitstapje, of na de vakanties koppies wil checken op luizen, in een sint- of kerstcommissie meewerkt of als klassenouder zorgt dat het een feestje wordt in de klas. Doe ook mee! Heb je ideeën of een vraag? Stel die dan aan een van de ‘jouw’ klassenouders of ouderverenigingpenp@gmail.com.