Oudervereniging

Kbs Petrus & Paulus heeft een actieve oudervereniging èn alle ouders zijn meer dan welkom! Ze organiseert vele activiteiten met de benodigde financiële ondersteuning. Het doel is om het voor de kinderen, ouders én leerkrachten zo leuk mogelijk te maken op school.

Activiteiten

Gedurende elk schooljaar organiseert of ondersteunt de oudervereniging vele groepsoverstijgende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: Sinterklaasviering, Kerstmis, Pasen, carnaval, de koningsspelen en het eindfeest. In commissievorm worden deze activiteiten elk jaar opnieuw vormgegeven in samenwerking met de leerkrachten en schoolleiding. Het is een leuke uitdaging dit elk jaar weer optimaal te organiseren met alle vrijwilligers.

Actief zijn in de klas

Naast het organiseren van de groepsoverstijgende activiteiten vindt ook het nodige plaats binnen het eigen leerjaar en/of in de klas. In elke klas coördineren twee klassenouders alle activiteiten in overleg met de leerkracht. Voor ouders is het leuk actief te zijn bij de school van hun kinderen. En kinderen vinden het vaak heel speciaal als hun eigen ouders helpen bij activiteiten of in de klas. Iedereen kan zich aanmelden als klassenouder via de oudervereniging.

Actief zijn kan trouwens ook uitstekend zonder dat je klassenouder bent, denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de jaarlijkse excursies Je leert de andere kinderen in de klas van jouw kind kennen, het is leuk om met een leerkracht op te trekken bij activiteiten en je komt in contact met andere betrokken ouders. De oudervereniging levert bovendien een financiële bijdrage aan de excursies, zodat iedere leerling ook buiten het klaslokaal de horizon kan verbreden.

Van harte welkom bij de Oudervereniging

Alle ouders zijn van harte welkom bij de oudervereniging. De vereniging heeft een dagelijks bestuur dat vergaderingen voorbereidt en centraal contact met school onderhoudt. Vier keer per jaar is er een regulier overleg met de klassenouders en aan het begin van het jaar wordt in een Algemene Ledenvergadering (financiële) verantwoording afgelegd.

De bijdrage voor de oudervereniging is € 25,- per kind per jaar. De oudervereniging heeft ook een contact- en signaalfunctie rondom onderwerpen die leven op school. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken en te doen! Zie hier Huishoudelijk reglement Oudervereniging kbs P&P

Doe je mee?

De oudervereniging zet zich in voor alle ouders en is blij met jouw hulp. Of je nu kinderen een keer wil brengen naar een uitstapje, of de school per thema wilt decoreren, of na de vakanties koppies wil checken op luizen, in een sint- of kerstcommissie meewerkt of als klassenouder zorgt dat het een feestje wordt in de klas. Doe ook mee! Heb je ideeën of een vraag? Stel die dan aan een van de ‘jouw’ klassenouders of stuur een mail naar ouderverenigingpenp@gmail.com.