Voor ouders

Met ouderbetrokkenheid bedoelen we dat ouders interesse tonen voor de ontwikkeling van hun kind en er een actieve bijdrage aan leveren. Onderzoek laat zien dat deze ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op leerlingprestaties. Alleen daarom al is het belangrijk dat u kijkt hoe u uw betrokkenheid bij Kbs Petrus en Paulus  en dus ook bij uw kind kunt vergroten.

Praat mee in de M.R. of O.V. , word groepsouder, help bij uitstapjes van de groep van uw kind of word lid van de kriebelbrigade.

De biebgroep versterken om onze nieuwe bibliotheek te bemannen of bent u heel creatief en vindt u het leuk mee te helpen de hal te versieren in een bepaald thema?

Ook is het mogelijk om te helpen als overblijfouder.

U ziet: mogelijkheden te over. Loopt u gerust eens binnen voor meer info of zoek contact met de oudervereniging.