Voor ouders

Met ouderbetrokkenheid bedoelen we dat ouders interesse tonen voor de ontwikkeling van hun kind en er een actieve bijdrage aan leveren. Onderzoek laat zien dat deze ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op leerlingprestaties. Alleen daarom al is het belangrijk dat u kijkt hoe u uw betrokkenheid bij Kbs Petrus en Paulus  en dus ook bij uw kind kunt vergroten.