Kinderopvang door Kober kindercentra

Kober buitenschoolse opvang P&P tuin is gehuisvest binnen onze school. Op school is er op maandag, dinsdag en donderdag voor schooltijd en na schooltijd voor kinderen van 4-13 jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van de buitenschoolse opvang. Ook tijdens vakanties, studiedagen en schoolvrije dagen is uw kind welkom op de bso. Eén van de pedagogisch medewerksters van de bso is tevens als onderwijsassistent verbonden aan school.

Daarnaast kunnen de kinderen van de school ook terecht bij  Kober bso Okidoki aan de Boeimeersingel. Deze bso is alle dagen van de week open.

Voor opvang van kinderen van 0-4 jaar kunt u terecht bij kinderdagverblijf De Boei aan de Michiel de Ruijtersingel. Voor peuterspeelzaal voor kinderen van 2-4 jaar kunt u terecht bij Peutertuin De Bromtol aan de Boeimeersingel.

Voor informatie over de mogelijkheden van peuteropvang, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang voor de kinderen van onze school verwijzen wij u naar www.kober.nl. Informatie is ook verkrijgbaar bij het Serviceteam van Kober via 076-5045605 of serviceteam@kober.nl.