Aanmelden

 

Sinds 2011 werkten een aantal basisscholen binnen het bestuur INOS, waaronder Kbs Petrus en Paulus, met een aannamebeleid. Huisvestingsproblemen lagen destijds ten grondslag aan het opstellen van dit beleid. Nu een aantal jaren later, is het aannamebeleid in overleg met het bestuur veranderd. Ondanks het feit dat kinderen uit de directe omgeving van de school (zie kaartje voedingsgebied) bij aanmelding voorrang hebben (mits op tijd aangemeld), is er op dit moment ruimte voor het toelaten van kinderen buiten het voedingsgebied.

Overweegt u uw kind aan te melden op onze school? Uw kind is van harte welkom op onze school. In een persoonlijke kennismaking en rondleiding geven we u graag een indruk van de visie en de werkwijze van de school. We zullen u uitleg geven over hoe wij streven naar een goed pedagogisch klimaat op de school. Wij hopen dat u zo een goed beeld kunt vormen van de school om de schoolkeuze te kunnen maken. U bent van harte welkom!

Hierbij om een eerste beeld van de school te vormen onze Brochure Kbs Petrus en Paulus 2018

Voor toelichting of het maken van een afspraak kunt u zich wenden tot de administratie van de school, telefoonnummer 076-530 00 06 of per mail kbspetrusenpaulus_info@inos.nl.

Voor het volledige aannamebeleid klikt u hier