Aanmelden

Overweegt u uw kind aan te melden op onze school? Uw kind is van harte welkom op onze school. In een persoonlijke kennismaking en rondleiding geven we u graag een indruk van de visie en de werkwijze van de school. We zullen u uitleg geven over hoe wij streven naar een goed pedagogisch klimaat op de school. Wij hopen dat u zo een goed beeld kunt vormen van de school om de schoolkeuze te kunnen maken. U bent van harte welkom!

Hierbij om een eerste beeld van de school te vormen onze Brochure Kbs Petrus en Paulus

Voor toelichting of het maken van een afspraak kunt u zich wenden tot de administratie van de school, telefoonnummer 076-530 00 06 of per mail kbspetrusenpaulus_info@inos.nl.