Veilige leeromgeving

Het is voor ons van groot belang dat de kinderen zich in onze school thuis voelen. Wij streven naar een prettige, ontspannen en open sfeer, waarin de kinderen zich gerespecteerd voelen en ervaren dat er voor iedereen aandacht is.

Een goede sfeer is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Sfeer staat bij ons hoog in het vaandel.

We bedoelen een sfeer waarbinnen leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig voelen. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, respect voor elkaar en een gevoel van veiligheid en geborgenheid en natuurlijk een open communicatie. Om dit te bereiken, vinden we een klimaat met een duidelijke structuur en regelmaat van belang. Daarbij zijn wij ons er ten volle van bewust, dat wij het als school niet redden zonder de betrokkenheid en de hulp van u, ouders. Zijn er vragen, klachten of opmerkingen? Blijf er niet mee lopen, maar laat het ons weten. Door uw betrokkenheid leren ook wij weer.

Kortom: we willen dat uw kind zich op een goede manier ontwikkelt, veel leert en met heel veel plezier naar school gaat. Je kunt uiteindelijk pas goed functioneren als je het naar je zin hebt.