Missie & visie

Samen resultaat bereiken

We stemmen af op wat een leerling kan bereiken en op wat de leerling nodig heeft om zelf stappen te zetten in de eigen ontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen en werken structureel aan de best mogelijke opbrengsten voor elke leerling. Om onze doelen te bereiken, maken we samen met onze collega INOS scholen steeds meer gebruik van de nieuwste digitale media.

Werken vanuit waarden

We geven nadrukkelijk betekenis aan onze waarden zelfontplooiing, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Zelfontplooiing betekent voor ons, dat we medewerkers en leerlingen de ruimte geven om op eigen wijze te leren. We beseffen daarnaast dat we alleen in Verbondenheid een goede sfeer kunnen behouden en onze doelen kunnen behalen. Tot slot spreken we iedereen aan op Verantwoordelijkheid en verwachten we respect voor elkaar, de omgeving en de materialen.