LIST: Lezen IS Top

Kinderen die onze school verlaten kunnen een tekst vloeiend en met begrip lezen. Zij lezen voor hun plezier en om er iets van te leren. Om dat voor elkaar te krijgen, hanteren we de LIST aanpak. Het uitgangspunt van LIST is dat alle kinderen kunnen leren lezen, als ze maar plezier in lezen krijgen met voldoende tijd en een goede instructie.

LIST maakt dat leerlingen heel toegepast leren lezen, op een zodanige manier dat ze het ook nog eens graag blijven doen. Kinderen die te weinig lezen, oefenen hun vaardigheden te weinig, waardoor de motivatie afneemt. LIST is erop gericht om het plezier in lezen te versterken. In plaats van een nadruk op technische vaardigheden, wordt elke dag gestart met positieve en herkenbare leesmomenten. Zo begint elke dag met een half uur lezen, waarbij ook de leerkracht meedoet. Dat brengt rust en structuur en zorgt voor een prettige beleving rond lezen. LIST gebeurt vanaf groep 3 groepsdoorbrekend. Kinderen kiezen zelf hun boeken, waardoor het lezen betekenisvol is. Leerkrachten weten waar leerlingen moeite mee hebben en kunnen daar individueel op inspelen. Omdat leerlingen op deze manier veel meer oefenen dan met gebruikelijke methodes, kunnen veel meer vorderingen worden gemaakt.

Kbs Petrus en Paulus bevordert leesgedrag door het lezen van geleende boeken uit de eigen prachtige schoolbibliotheek. Daarnaast stimuleren we de leesbeleving door deelname aan het jaarlijkse Kinderboekenweekproject, de nationale voorleesdagen en de kinder(boeken)jury. In de bovenbouw is veel aandacht voor begrijpend en studerend lezen om leerlingen goed voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Meer informatie over onze bieb kunt u hier vinden.