BAS+ project

‘Leerlingen krijgen meer begeleiding op maat, het onderwijs is nog beter gestructureerd en werkvormen zijn meer gevarieerd.’

Onze school neemt deel aan het BAS+ project. Bouwen aan een adaptieve school. Daarmee willen we beter afstemmen op wat leerlingen nodig hebben om zich evenwichtig te ontwikkelen. In het BAS+ project worden wij samen met vele andere scholen begeleid door een externe deskundige. Onze leerkrachten krijgen handvatten om op de juiste wijze in te spelen op uiteenlopende leer- en gedragsvraagstukken. Als adaptieve school zijn we voortdurend bezig om onze organisatie verder te versterken en van elkaar te leren. Daardoor verbeteren we continu de onderwijskwaliteit en ons vermogen om vernieuwingen door te voeren. Ons adaptief onderwijs is onder meer zichtbaar:

  • In de structuur van de school;
  • In de gesprekken die we hebben met elkaar, met ouders en leerlingen;
  • In de aanpak en instructie in de klas;
  • In de verschillende samenwerkingsvormen;
  • In de wijze waarop we vorderingen bijhouden.